NK Ocean A-B-M 2022 Het NK Ocean ABM zal op 10 en 11 september plaatsvinden op het strand van brigade Ouddorp. Het Nederlands Kampioenschap Ocean Events is een individueel en team evenement. Per brigade mogen maximaal drie volwaardige teams (per categorie) deelnemen aan de NK Ocean Events, mits toestemming is verleend door de Programmaraad Nationale […]