Contributie

Om de sport voor zoveel mogelijk sporters toegankelijk te laten zijn, streven wij er naar de contributie zo laag mogelijk te houden. Om deze kosten zo laag mogelijk te houden, vragen wij leden de vereniging te machtigen de contributie met een automatische incasso te innen en wel in  4 termijnen.
Vanaf verenigingsjaar 2019 gaan we de contributie ieder kwartaal innen.
Voor nadere informatie kan men zich wenden tot secretariaat@rbheytse.nl

De contributie kan jaarlijks verhoogd worden om toenemende inflatie en kosten te compenseren.

Verhoging van de contributie wordt jaarlijks bekendgemaakt tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) die jaarlijks in maart/april wordt gehouden. Leden worden hierover schriftelijk geïnformeerd waarna wijzigingen op de website gepubliceerd worden.

Je moet ingelogd zijn om deze inhoud te kunnen bekijken
Basis contributie 2019

 • Basis contributie                                           € 90
 • Vanaf het jaar dat je 19 jaar  wordt           € 110

 

Uitzonderingen op basiscontributie

 • Leden bestuur                       idem als 2018   (tenzij vrijwillige contributiebijdrage 2019, dan 25,- korting voor zwemmende leden)
 • Instructeurs                           idem als 2018   (tenzij vrijwillige contributiebijdrage 2019, dan 25,- korting voor zwemmende leden)

            ∗ Instructeurs zijn leden die zelfstandig les geven ongeacht op welke dag, dinsdag, woensdag of zaterdag.

                  ∗ Korting is van toepassing indien je naast je taak als trainer, bestuurslid of instructeur ook zelf zwemt en

                    gebruik maakt van de faciliteiten van het  zwembad.

 

 • Studenten                                 € 80

          ∗ Leden die uitwonend zijn en verder dan 50 km (enkele reis) van de vereniging wonen.

 

 • Ondersteunende leden           € 30

            ∗ (Bestuurs)leden die geen gebruik maken van de faciliteiten van het zwembad (vooralsnog enkel vrijwillig).

          ∗ Leden die een Sportlink nummer nodig hebben voor andere doeleinden dan gebruik maken van de faciliteiten van het zwembad.

          ∗ Leden die binding willen houden met de vereniging.

 

 • Erelid                                          Geen contributie

          ∗ Lid dat wegens bijzondere verdiensten een bijzondere status heeft ten opzichte van gewone leden.

            Ereleden worden voorgedragen door het bestuur en  benoemd door de ALV.

 

Wedstrijdploeg – extra, bovenop basiscontributie

 • Leden wedstrijdploeg pool (alle leeftijden)                                                € 30
 • Leden wedstrijdploeg ocean buitentraining De Weerd (C/B/A/M)     € 25

Afmelden wedstrijd

Indien je bent aangemeld voor een wedstrijd en je meldt je te laat of zonder geldige reden (geldige reden is bijv. ziekte of overlijden familielid) af, dan zijn de gemaakte inschrijfkosten voor eigen rekening.

 

Extra bijdrage materialen buitentraining – extra

 • Gebruik van club board of ski                                                                       € 30
 • Gebruik van club board en ski                                                                      € 35

 

Gebruik van de trailer (club materiaal en eigen materiaal)

 • Binnen een straal van 50 km (enkele reis)                                                 € 5,- per stuk per keer
 • Buiten een straal van 50 km (enkele reis)                                                  € 7,50 per stuk per keer
 • De chauffeur krijgt een vergoeding van € 0,12 per km