Bestuur

Functie Naam
Voorzitter Simone Geraats
Secretaris Nicole Mennen
Penningmeester Maarten Jacobs
Bestuurslid Kees Brugge
Bestuurslid Stephan van Hoften
Bestuurslid Alise Long
Bestuurslid Sylvie Stokbroeckx

Activiteiten Commissie:

Frouwke Janssen

Miriam Pisters

Richard Lambers

Sandra Hoogers

Aspirant lid: Christel Pisters

Sponsor
Commissie:

Alise Long

Sylvie Stokbroeckx

Technische Commissie:

Debby Hendrix

Margriet Velter

Wedstrijd Commissie:

Deborah van Bebber

Maarten Jacobs

Stijn Agten

Commissies

Bestuur

Contactpersoon commissies

Activiteiten commissie

Ledenadministratie

Financiële commissie

Technische commissie

Examen commissie

Wedstrijd commissie

ILSE-commissie

ARBO-commissie

Vertrouwenspersonen

Beheer website

Sponsor commissie

PR commissie

Beheer clubmateriaal

Jeugd commissie